Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ 
 1. Θρησκευτικά
1
 1. Νεοελληνική Γλώσσα
2
 1. Νεοελληνική Λογοτεχνία
1
 1. Ιστορία
2
 1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
2
 1. Βιολογία
2
 1. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
1
 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
2
 1. Φυσική Αγωγή
2
ΣΥΝΟΛΟ
15

2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
5
2. Ιστορία
3
3. Λατινικά
3
4. Λογοτεχνία
2
5. Κοινωνιολογία
2
ΣΥΝΟΛΟ
15

Ομάδα Προσανατολισμού  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1. Μαθηματικά
5
2. Φυσική
3
3. Χημεία
3
4. Βιολογία
2
5. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
2
ΣΥΝΟΛΟ
15

Ομάδα Προσανατολισμού  ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1. Μαθηματικά
5
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
3
3. Ιστορία
3
4. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
2
5. Κοινωνιολογία
2
ΣΥΝΟΛΟ
15

·        Με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από τις 20 Σεπτεμβρίου, ο μαθητής επιβεβαιώνει οριστικά την αρχική δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού που έχει υποβάλει στο Σχολείο του πριν από τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους.
·        Ο μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
2
2. Ελεύθερο Σχέδιο
2
3. Γραμμικό Σχέδιο
2
4. Ιστορία της Τέχνης
2
5. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)
2

·        Ο μαθητές επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής
·        Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του Ημερησίου Ωρολογίου Προγράμματος.
·        Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής έως και την 30η Σεπτεμβρίου.

Β. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (Όλοι οι μαθητές)

·        Ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα  εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
·        Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον/τους διδάσκοντα/ες
·        Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα
·        Η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας μπορεί να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς
·        Μ.Ο τουλάχιστον 9,5 (Μ.Ο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων)


Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Όσοι ενδιαφέρονται)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  (Ε.Π.)

1ο  Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Ε.Π.: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

·        Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο Ε.Π. εξετάζονται σε 4 μαθήματα ενώ oι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο Ε.Π. εξετάζονται σε 5 μαθήματα. Tο 5ο μάθημα μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.
·        Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το ένα ή τα δυο από τα 3 Επιστημονικά Πεδία (Ε.Π.) στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1η επιλογή
1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Λατινικά (Προσανατολισμού)

2η επιλογή:
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) απώλεια μορίων

3η επιλογή
4ο Ε.Π.: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)


ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1η επιλογή
2ο  Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Φυσική (Προσανατολισμού)
Χημεία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

2η επιλογή
3ο  Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Φυσική (Προσανατολισμού)
Χημεία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Βιολογία (Προσανατολισμού)

3η επιλογή
4ο Ε.Π.: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Φυσική (Προσανατολισμού)
Χημεία (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Ιστορία (Γενικής Παιδείας)


ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1η επιλογή
3ο  Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
ΑΕΠΠ (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) απώλεια μορίων

2η επιλογή
4ο  Ε.Π.: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
ΑΕΠΠ (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

3η επιλογή
5ο  Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορική
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
ΑΕΠΠ (Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Α.Ο.Θ (Προσανατολισμού)

ΜΑΪΟΣ 2015     ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4,  28310 53 722      kesyp@dide.reth.sch.grΔευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Χορήγηση Βεβαίωσης στους Υποψηφίους ειδικών μαθημάτων, επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και στρατιωτικών σχολών που θα εξεταστούν στην Αθήνα

Σε σχετικού αίτημα της Περιφέρειας για τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων της Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στα μαθήματα ειδικότητας των Πανελλήνιων Εξετάσεων, οι ναυτιλιακές εταιρίες μας πληροφορούν ότι χορηγούνται εκπτωτικά εισιτήρια της τάξεως του 50%.

Η παροχή αφορά τους μαθητές που θα ταξιδέψουν για Πειραιά Σούδα, και το γονέα συνοδό,  προκει-μένου να μετέχουν:

 • Σε επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (9-06-2015 με 16-06-2015).
 • Σε εξετάσεις ειδικών μαθημάτων (17-6-2015 με 24-06-2015).
 • Στις προκαταρτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2015.

Η χορηγία περιλαμβάνει θέσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται, ας το δηλώσουν άμεσα στο γραφείο του Διευθυντή.  

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2015

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη βόρεια Ήπειρο, την Τουρκία ή την Κύπρο.
- Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
- Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 και Δείκτη Μάζας Σώματος (βάρος/ τετράγωνο του ύψους):  Άνδρες 19-27, Γυναίκες 18-25.
- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Υποβολή μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στις 15.00, στα Αστυνομικά Τμήματα, των παρακάτω δικαιολογητικών:
- Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α, περιλαμβάνεται  στην προκήρυξη).
-  4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3x4 εκ). Η μία από αυτές μπαίνει στην αίτηση συμμετοχής και στις άλλες δύο αναγράφεται στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
- Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνεται  στην προκήρυξη).
Ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Δελτίο Εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Βεβαίωση του Συλλόγου Πολυτέκνων 
2. Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υγειονομική εξέταση: ο υποψήφιος παραλαμβάνει από το Αστ. Τμήμα το δελτίο υγειονομικής Εξέτασης, καθώς και παραπεμπτικό σημείωμα για να υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Διάρκεια: 3 ημέρες. Διεξαγωγή στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Τα προγράμματα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ: www.hellenicpolice.gr
α. Ψυχοτεχνική δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη).
β. Υγειονομική εξέταση: παραλαβή από τη Δ/νση Αστυνομίας του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
γ. Αθλητικές δοκιμασίες ( άνδρες και γυναίκες): Δρόμος 100μ., Δρόμος 1000μ., Άλμα σε ύψος με φόρα, Άλμα σε μήκος με φόρα, Ρίψη σφαίρας.
Ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Δελτίο Εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών εξετάσεων από τη Δ/νση Αστυνομίας ή από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.: www.hellenicpolice.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, αλλά και για την εξέλιξη και επιμόρφωσή τους, οι σπουδαστές υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
- Οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις Σχολές Αστυνομίας κατά το ακαδ. έτος 2016-17.

Για περισσότερες πληροφορίες: α. ΕΛ.ΑΣ. – τηλ: 210 6977774, 210 6977327. 210 6980910, β. στην Αστυνομική Δ/νση Ρεθύμνου, γ. Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.: www.hellenicpolice.gr


ΜΑΪΟΣ 2015 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Καλλ. Παρρέν – Σιγανού 4, 74100 Ρέθυμνο  Τηλ: 28310 53722 kesyp@dide.reth.sch.gr

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19-6-2015. Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα  και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 και  210-6980910.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.
                                                                                                    
                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                
                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

                                                                                                                                                                    
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                             
1) Γραφ. κ.κ. Υπουργού, Αν. Υπουργού
2) Γεν. Δ/νση Στρατηγ. Σχεδιασμού, Προγραμμ. και Ηλ. Διακυβέρνησης
3) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄             

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές Oι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για να ανοίξετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σεδιακόσιους πενήντα (250).
Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).
Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία.
Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1990 και μεταγενέστερα.
2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της Χώρας.
3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17).
4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 19-06- 2015.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 31-07-2015 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.
 ΠΗΓΗ:
http://www.esos.gr/arthra/38435/i-prokiryxi-gia-tin-eisagogi-ton-ypopsifion-stis-astynomikes-sholes