Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα ύλη  των μαθημάτων για τις Πανελλαδικές  Εξετάσεις  που θα διενεργηθούν  το 2017 για τους αποφοίτους Γ’ τάξης Ημερήσιου  Γενικού  Λυκείου  και τους αποφοίτους  Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΠΗΓΗ: esos

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Μετονομασία τμημάτων του Μηχανογραφικού

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι τροποποιήσεις υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία, μετά την μετονομασία δύο τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΤΕΙ Αθήνας.
ΠΗΓΗ: esos

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.»

Με την ακόλουθη Φ.253/139500/Α5/2016 (ΦΕΚ 2744/Β΄/31-8-2016) Υ.Α. τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β’) Υ.Α. «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’), η ανωτέρω υπουργική απόφαση θα ισχύσει για  τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2016-2017. 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016

 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι σχετικά με την εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17. Πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους για να ενημερωθείτε. 

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικών για υποψηφίους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Οι  υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από 08 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική εγκύκλιο. 


Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων εκδόθηκε η παρακάτω εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/-τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος   2016-2017. Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για πληρέστερη ενημέρωση. 

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με το Σύστημα υποβολής του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από το παρακάτω έγγραφο.