Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας στέλνουμε την αρ. πρωτ. Φ151/36055/Α5/3-3-2017 εγκύκλιο με θέμα: "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2016-17 και το ακαδ. έτος 2017-18" και παρακαλούμε για την ηλεκτρονική της αποστολή σε όλα τα Λύκεια και ΚΕΣΥΠ περιοχής ευθύνης σας".


Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Μέχρι τις 2 Μαρτίου η υποβολή αίτησης

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιό-τητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

 1. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, από το 2017 κι εφεξής, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.
 2. Κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εκτός από τις Σχολές και Τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία Κοινή Ομάδα Σχολών.
 3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 θα λειτουργήσουν δύο νέα τμήματα Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα δύο νέα Τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, και στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα δύο νέα Τμήματα, δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.
 4. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
 5. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
 6. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
 7. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 
Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από αύριο Τρίτη 21-2-2017, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας αποστέλλουμε 6 συνημμένα αρχεία:

 • 2 αρχεία για την Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ (εγκύκλιος ΓΕΛ και υπόδειγμα ΓΕΛ), που πρέπει να προωθήσετε άμεσα σε όλα τα ΓΕΛ ευθύνης σας.
 • 2 αρχεία για την Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ (εγκύκλιος ΕΠΑΛ και υπόδειγμα ΕΠΑΛ) που πρέπει να προωθήσετε άμεσα σε όλα τα ΕΠΑΛ ευθύνης σας. Η σχετική Υπουργική απόφαση (Φ.151/27299/Α5/17-2-2017) που αναφέρεται στην εγκύκλιο των ΕΠΑΛ θα αποσταλεί στα ΕΠΑΛ μόλις δημοσιευτεί.
 • 1 αρχείο για το σχετικό δελτίο τύπου με χρήσιμες πληροφορίες και για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.(το δελτίο τύπου να προωθηθεί σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
 • 1 αρχείο για την εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά των φυσικώς αδυνάτων (να προωθηθεί σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
Και τα 6 αρχεία πρέπει να προωθηθούν και στα ΚΕΣΥΠ ευθύνης σας.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης είναι από την Τρίτη 21-2-2017 μέχρι και την Πέμπτη 2-3-2017. Τα Λύκεια μπορούν να αρχίσουν αμέσως την ενημέρωση των υποψηφίων, η δε ηλεκτρονική εφαρμογή του myschool θα είναι έτοιμη εντός της ημέρας.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΠΕΘ.Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Φ251/15392/Α5/31-1-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ "ΘΕΜΑ : Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018."
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.


ΔΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-Τμ Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 2017

Δείτε την με αριθμ. πρωτ. Φ251/210705/Α5/9-12-2016 εγκύκλιο με θέμα "Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων - υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο" από τον παρακάτω σύνδεσμο.


Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Νοσοκομείων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το Ακαδ. Έτος 2017-18

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και την Εγκύκλιο με θέμα "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18"  που αφορά στην Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Νοσοκομείων  και παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης κάθε Λυκείου, καθώς και παλιοί απόφοιτοι.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄


 1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Από τη  Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμ. Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η υπ' αριθμόν Φ251/174041/Α5/18-10-2016 εγκύκλιος σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις. 

Δείτε την εγκύκλιο παρακάτω: