Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο και τα Υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β έτους 2015 που στάλθηκαν από τη  Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και τα οποία θα αναρτηθούν και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015.

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΛ 2015
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΓΕΛ 2015
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2015
Η υποβολή γίνεται στο γραφείο του Αναπληρωτή Διευυντή του σχολείου, κ. Ηλ. Λουλούδη, κατόπιν ραντεβού με την υπεύθυνη της καταχώρησης, κ. Αμ. Χόμπη σχετική ενημέρωση για τα οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους τα εξής:
Α)   Μαθητές:

1.       την Αίτηση – Δήλωση μαθητή ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 1), για όσους επιθυμούν να
       λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου 2014, που είτε θα την
       κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
       από το λύκειό τους,
2.       την Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, (Υπόδειγμα αίτησης για ενδοσχολικό
       απολυτήριο) για όσους επιθυμούν να λάβουν απολυτήριο εξεταζόμενοι
       ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, που είτε θα την κατεβάσουν από τον
       προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν από το λύκειό τους,     
3.       την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον
      δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή
      (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
2.   τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου
      αστυνομικής ταυτότητας, και,
3.   τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών
      με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-
      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.  
Β)    Απόφοιτοι του 90% (με νέα εξέταση):

 1. την Αίτηση – Δήλωση αποφοίτου ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 2), που είτε θα την
  κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
  από το λύκειο στο οποίο θα κάνουν την αίτηση,
 2.  την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
 3. την ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ βεβαίωση πρόσβασης της τελευταίας συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις (αν είναι απόφοιτοι Ε.Λ. ή ΓΕ.Λ. των ετών 2000-2013) ή αν δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,
 4. το Απολυτήριο του Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικυρωμένο αντίγραφό του,
 5. αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας της Γ΄ τάξης (εάν προέρχονται από άλλο σχολείο κι είναι απόφοιτοι των ετών 2013 και 2014), δηλαδή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2013, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2013, ή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2014, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2014,
 6. μία (01) πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου       αστυνομικής ταυτότητας, και, 
 7. τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών       με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων θα γίνεται μέχρι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με τα ραντεβού που βλέπετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί γιατί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 θα γίνει ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών.Από το Γραφείο

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ 10%

Mε την υπ' αριθμ. ΚΠ/ΥΠΑΙΘ/209035/Α5/22-12-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α’). Στην παρ. 7 του άρθρου 58 του εν λόγω  Νόμου ορίζεται το δικαίωμα στη διεκδίκηση του 10% των θέσεων εισακτέων των συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β’ ή ΕΠΑΛ Α’ των ετών 2013 ή/και 2014.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Στρατιωτικές Σχολές:Τι ισχύει για την υγειονομική εξέταση-Γνώση Αγγλικών για την Ικάρων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων δεν θα δεχθούν εισακτέους. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015.

Υειονομικές Εξετάσεις
Για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2015 θα ισχύσει το Π.∆. 11/2014 ( ΦΕΚ 17 Α ́). ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Επίσης οι υποψήφιοι – ες της Σχολής Ικάρων ( όλων των τμημάτων της ) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Αυτό προβλέπεται στον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
ΠΗΓΗ:
http://www.esos.gr/arthra/35767/stratiotikes-sholesti-ishyei-gia-tin-ygeionomiki-exetasi-gnosi-agglikon-gia-tin-ikaron

Κατ εξαίρεση δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων

Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%.
ΠΗΓΗ:
http://www.esos.gr/arthra/36214/kat-exairesi-dikaioma-symmetohis-sto-10-ton-theseon-eisakteon

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά την υπ' αριθμόν Φ251/183146/Α5/13-11-2014 (ΑΔΑ: 7Ι1Δ9-ΠΤΥ) εγκύκλιο με θέμα "Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Επειδή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ'υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, ξεκίνησε από χθες 12 Νοεμβρίου  και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2014, θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε την αποστολή της σχετικής εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. Φ.151/170610/Β6/21-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΜΝΖ9-Μ6Θ) με θέμα:  "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις  το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016 ", προκειμένου να την προωθήσετε ηλεκτρονικά στα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΚΕΣΥΠ περιοχής ευθύνης σας για την ενημέρωση των υποψηφίων.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ
Τμήμα Α'

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Δύο νέα Μεταπτυχιακά από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, προχώρησαν από κοινού στην ίδρυση δύο καινοτόμων αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) τα οποία θα λειτουργήσουν από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014).

Τα δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι διετή και θα οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση, καθώς και στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (SystemsEngineering). Στα πλαίσια των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα υπάρχει η δυνατότητα για την εκπόνηση και Διδακτορικών Διατριβών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών.
Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων που προσφέρονται για πρώτη φορά από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. Θα υπάρχει η δυνατότητα και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με υποστήριξη των σύγχρονων τεχνολογιών για ειδικές κατηγορίες φοιτητών μετά από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Η λειτουργία, για πρώτη φορά, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού,μεταξύ των άλλων, τα Προγράμματα αυτά αναμένεται να παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας.
Επίσης, τα δύο πρωτοποριακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδώνθα προβάλλουν τη χώρα και θα αποτελέσουν ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών, ενώ θα δημιουργήσουν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας απασχόληση σε νέους επιστήμονες.
Η σχετική πρόσκληση, για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, θα δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο την προσεχή Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014.
Οι αιτήσεις, τα έντυπα, οι σχετικές οδηγίες και κάθε σχετική πληροφόρηση για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων www.sse-tuc.edu.grκαι από τη γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904258.
Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και το πέρας του την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.
Οι εγγραφές των επιλεγέντων θα γίνεται από την Τετάρτη 21 έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.
ΠΗΓΗ: http://www.esos.gr/arthra/35643/dyo-nea-metaptyhiaka-apo-ti-stratiotiki-sholi-eyelpidon-kai-polytehneio-kritis