Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Πληροφορίες και Βάσεις Σχολών για Αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Σας παρουσιάζουμε το υλικό που εκπονήθηκε από το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου και αφορά: 
 
ΠΗΓΗ: 

Στέλλα Γιαννέλα - Ελένη Ζωγραφίδου
Υπευθ. Σύμβουλοι ΣΕΠ
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ρεθύμνου
Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4
Ρέθυμνο 74100
τηλ: 2831053722

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το αρχείο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το μηχανογραφικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και αρχείο με τις βάσεις του 2013 που δημιούργησε το ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου, προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές των υποψήφιων φοιτητών από την Ελλάδα σε αυτό. Δείτε τα επιλέγοντας τους σχετικούς συνδέσμους.  
Στέλλα Γιαννέλα - Ελένη Ζωγραφίδου
Υπευθ. Σύμβουλοι ΣΕΠ
Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ρεθύμνου
Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4
Ρέθυμνο 74100
τηλ: 2831053722

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 3. ΒΑΣΕΙΣ 2013 

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ενημερώνουμε όλους τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014 ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014. Οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης, υπογράψτε ότι ενημερωθήκατε στη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση που βρίσκεται στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου.


Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Φυσικώς Αδύνατοι / Κατάργηση Εξέτασης Σχεδίων για το Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων: Εγκύκλιοι

Δείτε την εγκύκλιο για τους φυσικώς αδυνάτους καθώς και το ΦΕΚ με την συνοδευτική εγκύκλιο που αφορά το Τ.Ε.Ι. του 4ου Ε.Π. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων το οποίο δεν απαιτεί πλέον εξέταση στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο.
 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ
 2. Φ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 4ου Ε.Π. 

ΠΗΓΗ: 

ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου
Ελένη Ζωγραφίδου
Στέλλα Γιαννέλα

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο και τα Υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β έτους 2014 που στάλθηκαν από τη  Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και τα οποία έχουν αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Η προθεσμία υποβολής είναι από Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 έως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.

1.                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2014

Η υποβολή γίνεται στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου, κ. Αν. Βασιλάκη, κατόπιν ραντεβού με την υπεύθυνη της καταχώρησης, κ. Αμ. Χόμπη σχετική ενημέρωση για τα οποία έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους τα εξής:
Α)   Μαθητές:

1.       την Αίτηση – Δήλωση μαθητή ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 1), για όσους επιθυμούν να
       λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου 2014, που είτε θα την
       κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
       από το λύκειό τους,
2.       την Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, (Υπόδειγμα αίτησης για ενδοσχολικό
       απολυτήριο) για όσους επιθυμούν να λάβουν απολυτήριο εξεταζόμενοι
       ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, που είτε θα την κατεβάσουν από τον
       προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν από το λύκειό τους,     
3.       την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον
      δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή
      (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
2.   τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου
      αστυνομικής ταυτότητας, και,
3.   τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών
      με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-
      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.  
Β)    Απόφοιτοι του 90% (με νέα εξέταση):

 1. την Αίτηση – Δήλωση αποφοίτου ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 2), που είτε θα την
  κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
  από το λύκειο στο οποίο θα κάνουν την αίτηση,
2.      την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον
      δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή
      (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
2.   την ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ βεβαίωση πρόσβασης της τελευταίας συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις (αν είναι απόφοιτοι Ε.Λ. ή ΓΕ.Λ. των ετών 2000-2013) ή αν δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,
3.   το Απολυτήριο του Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικυρωμένο αντίγραφό του,
4.   αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας της Γ΄ τάξης (εάν προέρχονται από άλλο σχολείο κι είναι απόφοιτοι των ετών 2012 και 2013), δηλαδή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2012, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2012, ή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2013, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2013,  
5.   μία (01) πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου
      αστυνομικής ταυτότητας, και,
6.   τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών
      με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-
      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων θα γίνεται μέχρι και την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με τα ραντεβού που θα τα δείτε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί γιατί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 θα γίνει ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014Από το Γραφείο


Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014: ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου
Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Η προθεσμία ορίζεται  από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
 Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων , είτε από το Λύκειό του.
Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης κατά περίπτωση είναι :
α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)  που υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.
β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ  και που υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:
 1. επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,           
 2. την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,
 3. επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του πιστοποιητικού γέννησης εφόσον δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 4. τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2013 εάν είναι απόφοιτοι άλλου λυκείου και πήραν απολυτήριο τον Ιούνιο του 2013,
 5. τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών ή αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ,
 6. μια (01) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας για το δελτίο εξεταζομένου των αποφοίτων,
 7. τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας για το δελτίο εξεταζομένου, το απολυτήριο, το αποδεικτικό απόλυσης και το album των μαθητών της Γ΄ Τάξης.

γ) όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα    10- 25 Φεβρουαρίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), οφείλουν να  αποκτήσουν  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων και  σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα από το ΥΠΑΙΘ. Στη συνέχεια θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, εάν το επιθυμούν.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους:

1.       Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 (με τα ΓΕΛ ή με τα ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις Σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
2.       Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις περσινές τους επιδόσεις. Αν το 2013 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.
3.       Οι Αστυνομικές Σχολές φέτος δεν θα δεχτούν υποψηφίους ΙΔΙΩΤΕΣ, αλλά μόνο ήδη υπηρετούντες Αστυνομικούς.
4.       Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας από φέτος δεν θα εξετάζονται πλέον στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:
 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
 2. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
 3. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 5. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ενημερωτικό Υλικό για Υποψηφίους Τριτοβάθμιας Εκπαιδευσης και Συνδέσμους ΚΕΣΥΠ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014!

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο όλο το ενημερωτικό υλικό που δόθηκε από τις υπεύθυνες του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), κκ. Ελένη Ζωγραφίδου και Στυλιανή Γιαννέλα και αφορά στην Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.