Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Η εγκύκλιος

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο παιδείας η εγκύκλιος που ορίζει τα δικαιολογητικά και όλες τις άλλες λεπτομέρειες για   για την εγγραφή (11 με 27 Σεπτεμβρίου) των
επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,  


 ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
  1. Αίτηση για εγγραφή.
  2. Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). 

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών. 
Επίσης στο υπουργείο παιδείας δίνονται πληροφορίες: 
Α.για επιτυχόντες ΓΕΛ στα τηλ 2103442702-3 και   2103442699
Β.για επιτυχόντες ΕΠΑΛ, Έλληνες μουσουλμάνους και αλλοδαπούς  στα τηλ.  2103442696 και    2103442100


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου