Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνω ότι θα είμαι στη διάθεσή σας για απόκτηση κωδικού 8.15-10.30 τη Δευτέρα 23/06/2014 και από Τρίτη 24/06/2014 και στο εξής 08.30-13.00. 

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 πρέπει να κρατούν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και δελτίο εξεταζομένου.

Οι απόφοιτοι που είχαν εξεταστεί για τελευταία φορά πανελλαδικά τον Ιούνιο του 2012 και τον Ιούνιο του 2013 και θέλουν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το 10% πρέπει να κρατούν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης που απέκτησαν μετά την πιο πρόσφατη εξέτασή τους.

Σε περίπτωση που δεν έρθει αυτοπροσώπως ο υποψήφιος και για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται εξουσιοδότηση και αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου. 

Αμαλία Χόμπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου