Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο και τα Υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β έτους 2015 που στάλθηκαν από τη  Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και τα οποία θα αναρτηθούν και στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015.

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΛ 2015
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΓΕΛ 2015
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2015
Η υποβολή γίνεται στο γραφείο του Αναπληρωτή Διευυντή του σχολείου, κ. Ηλ. Λουλούδη, κατόπιν ραντεβού με την υπεύθυνη της καταχώρησης, κ. Αμ. Χόμπη σχετική ενημέρωση για τα οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γ΄ Τάξης.
Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους τα εξής:
Α)   Μαθητές:

1.       την Αίτηση – Δήλωση μαθητή ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 1), για όσους επιθυμούν να
       λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου 2014, που είτε θα την
       κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
       από το λύκειό τους,
2.       την Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, (Υπόδειγμα αίτησης για ενδοσχολικό
       απολυτήριο) για όσους επιθυμούν να λάβουν απολυτήριο εξεταζόμενοι
       ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, που είτε θα την κατεβάσουν από τον
       προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν από το λύκειό τους,     
3.       την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον
      δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή
      (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
2.   τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου
      αστυνομικής ταυτότητας, και,
3.   τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών
      με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-
      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.  
Β)    Απόφοιτοι του 90% (με νέα εξέταση):

 1. την Αίτηση – Δήλωση αποφοίτου ΓΕΛ 2014 (Υπόδειγμα 2), που είτε θα την
  κατεβάσουν από τον προαναφερόμενο υπερσύνδεσμο είτε θα τη ζητήσουν
  από το λύκειο στο οποίο θα κάνουν την αίτηση,
 2.  την αστυνομική τους ταυτότητα και επικυρωμένο αντίγραφό της ή εφόσον δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια πιστοποιητικό γέννησης από επίσημη αρχή (π.χ. πρεσβεία) και επικυρωμένο αντίγραφό του,
 3. την ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ βεβαίωση πρόσβασης της τελευταίας συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις (αν είναι απόφοιτοι Ε.Λ. ή ΓΕ.Λ. των ετών 2000-2013) ή αν δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,
 4. το Απολυτήριο του Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επικυρωμένο αντίγραφό του,
 5. αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας της Γ΄ τάξης (εάν προέρχονται από άλλο σχολείο κι είναι απόφοιτοι των ετών 2013 και 2014), δηλαδή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2013, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2013, ή τον έλεγχο επίδοσης του Ιουνίου 2014, εάν αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2014,
 6. μία (01) πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3,6x3,6 cm, δηλ. τύπου       αστυνομικής ταυτότητας, και, 
 7. τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις εάν ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών       με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκο-      λίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων θα γίνεται μέχρι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με τα ραντεβού που βλέπετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί γιατί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 θα γίνει ο τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών.Από το Γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου