Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2015

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη βόρεια Ήπειρο, την Τουρκία ή την Κύπρο.
- Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
- Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 και Δείκτη Μάζας Σώματος (βάρος/ τετράγωνο του ύψους):  Άνδρες 19-27, Γυναίκες 18-25.
- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Υποβολή μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στις 15.00, στα Αστυνομικά Τμήματα, των παρακάτω δικαιολογητικών:
- Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α, περιλαμβάνεται  στην προκήρυξη).
-  4 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3x4 εκ). Η μία από αυτές μπαίνει στην αίτηση συμμετοχής και στις άλλες δύο αναγράφεται στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
- Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνεται  στην προκήρυξη).
Ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Δελτίο Εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Βεβαίωση του Συλλόγου Πολυτέκνων 
2. Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υγειονομική εξέταση: ο υποψήφιος παραλαμβάνει από το Αστ. Τμήμα το δελτίο υγειονομικής Εξέτασης, καθώς και παραπεμπτικό σημείωμα για να υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Γ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Διάρκεια: 3 ημέρες. Διεξαγωγή στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Τα προγράμματα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ: www.hellenicpolice.gr
α. Ψυχοτεχνική δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη).
β. Υγειονομική εξέταση: παραλαβή από τη Δ/νση Αστυνομίας του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
γ. Αθλητικές δοκιμασίες ( άνδρες και γυναίκες): Δρόμος 100μ., Δρόμος 1000μ., Άλμα σε ύψος με φόρα, Άλμα σε μήκος με φόρα, Ρίψη σφαίρας.
Ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Δελτίο Εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών εξετάσεων από τη Δ/νση Αστυνομίας ή από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.: www.hellenicpolice.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, αλλά και για την εξέλιξη και επιμόρφωσή τους, οι σπουδαστές υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
- Οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις Σχολές Αστυνομίας κατά το ακαδ. έτος 2016-17.

Για περισσότερες πληροφορίες: α. ΕΛ.ΑΣ. – τηλ: 210 6977774, 210 6977327. 210 6980910, β. στην Αστυνομική Δ/νση Ρεθύμνου, γ. Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.: www.hellenicpolice.gr


ΜΑΪΟΣ 2015 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Καλλ. Παρρέν – Σιγανού 4, 74100 Ρέθυμνο  Τηλ: 28310 53722 kesyp@dide.reth.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου