Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας στάλθηκε η υπ' αριθμόν Φ.251/82508/Α5/23-5-2015 (ΑΔΑ:6ΖΨΤ4653ΠΣ-ΤΔΧ) εγκύκλιος με θέμα  "ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017" καθώς και η προκήρυξη του διαγωνισμού. Παρακαλούνται να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι από τους παρακάτω συνδέσμους:  
  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου